Akcyza za samochód

W ciągu czternastu dni od przekroczenia granicy samochodem należy wypełnić deklarację AKC-U (Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego). Można ją złożyć w formie elektronicznej na platformie informatycznej www.puesc.gov.pl lub w miejscowym urzędzie celno-skarbowym.

Data przekroczenia granicy jest niezbędna także do obliczenia stawki akcyzy. Podstawa opodatkowania akcyzą jest uzależniona od pojemności silnika sprowadzonego samochodu. Nowa akcyza za samochód od 2017 roku opiewa na wartość:
– 3,1 procent dla pojazdów posiadających silniki do 2000 cm,
– 18,6 procent dla pojazdów posiadających większą pojemność niż 2000 cm.

Przy obliczaniu akcyzy za sprowadzenie auta z zagranicy uwzględnia się podstawę opodatkowania oraz cenę samochodu zamieszczonej na fakturze/ rachunku czy umowie sprzedaży.

Dokument przeniesienia własności z zagranicy posiadał będzie kwotę podaną w walucie obcej. Przelicza się ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia, w którym samochód przekroczył granicę kraju.

Znane są przypadki, kiedy na dowodzie zakupu podane ceny były niewiarygodnie zaniżone. W takiej sytuacji urząd celny samodzielnie oszacuje wartość samochodu (biorąc pod uwagę pojemność silnika i rocznik danego samochodu). Następnie, wezwie właściciela samochodu do wyrównania kwoty podatku.
Data sprowadzenia pojazdu jest więc bardzo ważna. W przypadku przekroczenia granicy w weekend lub podczas święta należy podać ostatni dzień roboczy przed przekroczeniem granicy.
Akcyzę za samochód należy zapłacić w ciągu trzydziestu dni. Można to zrobić za pomocą Internetu (rejestracja pod adresem https://puesc.gov.pl) lub osobiście w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce zameldowania/ siedziby przedsiębiorstwa na który będzie zarejestrowany samochód. Należy złożyć wspomnianą już deklarację AKC-U. Płatność można dokonać przelewem (online) lub w kasie urzędu celnego.

Zapłata akcyzy jest niezbędna, aby zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji. W sytuacji, gdy mamy złożoną deklarację AKC-U, zapłaciliśmy, ale w systemie informatycznym nie można wydrukować potwierdzenia zapłaty, to w urzędzie składamy samą deklarację. Na tej podstawie Wydział Komunikacji pojazd zarejestruje warunkowo, a do czasu rejestracji stałej należy dostarczyć potwierdzenie.

W przypadku sprowadzania samochodu spoza krajów UE, należy pamiętać również o opłaceniu cła oraz unijnego VAT-u.