Wizyta w stacji kontroli pojazdów

Po przygotowaniu polskiej wersji dokumentów, najlepiej od razu udać się kupionym za granicą pojazdem do najbliższej stacji kontroli pojazdów w celu wykonania badania technicznego. Aktualne badanie techniczne jest bardzo ważnym dokumentem, od którego zależy pomyślność przeprowadzenia rejestracji importowanego samochodu w Polsce.

Jeżeli w załączonej przy zakupie, zagranicznej dokumentacji nie został umieszczony na przykład rok produkcji, konieczne jest przeprowadzenie ponownej kontroli i sporządzenie dokumentacji opartej na aktualnych danych.  W tym celu można przeprowadzić badanie uzupełniające, które polega na ustaleniu i uzupełnieniu brakujących informacji lub badanie pełne, w ramach którego przeprowadzana jest całkowita diagnoza stanu pojazdu.

Badanie uzupełniające to zazwyczaj koszt około 60 złotych. Natomiast pełne badanie techniczne opiera się na kompletnej ścieżce diagnostycznej, w związku z czym jest nieco droższe i może wynieść około 100 złotych. Warto pamiętać, że lepiej udać się do stacji kontroli pojazdów przed wizytą w urzędzie celno-skarbowym, ponieważ bardzo często złożenie wniosku akcyzowego wymaga okazania m.in. aktualnego badania technicznego.