Opłaty za rejestrację samochodu

Kosztów związanych z rejestracją, które trzeba ponieść w przypadku sprowadzania samochodu z zagranicy jest kilka: akcyza, opłata za badania techniczne, opłata za rejestrację pojazdu (tablice rejestracyjne, naklejki legalizacyjne, karta pojazdu), koszty tłumaczenia dokumentów samochodowych (tłumaczenie przysięgłe).

W 2015 roku został zniesiony obowiązek wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczenia VAT-25, co wiąże się z brakiem dodatkowych opłat skarbowych i dużym uproszczeniem procedury rejestracyjnej. Od 1 stycznia 2016 roku weszły zaś w życie przepisy znoszące tzw. opłatę recyklingową. Nie trzeba już więc uiszczać dodatkowych 500 zł za sprowadzenie samochodu.

Koszty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy

W skład opłaty rejestracyjnej wchodzą:

  • Opłata za dwie tablice rejestracyjne – 80 zł (1000 zł w przypadku tablic indywidualnych)
  • Opłata za wydanie karty pojazdu – 75 zł
  • Opłata za dowód rejestracyjny – 54 zł
  • Opłata za naklejkę kontrolną – 18,50 zł
  • Opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
  • Opłata za naklejkę legalizacyjną – 12,50 zł
  • Opłata ewidencyjna – 2 zł

Należy pamiętać o dodatkowych kosztach – kosztach tłumaczenia przysięgłego dokumentów samochodowych oraz kosztach akcyzy za samochód. Opcjonalnie trzeba wziąć pod uwagę również koszt lawety (min. 1,5 zł/km).

UWAGA! Tłumaczenie dokumentów do rejestracji auta z zagranicy

Jeśli umowa kupna-sprzedaży jest sporządzona w języku obcym, należy ją przetłumaczyć. Koszt tłumaczeń przysięgłych zwykle jest niższy niż 100 zł za stronę/dokument. Należy zlecić przełożenie dowodu rejestracyjnego wraz z kartą pojazdu oraz umowy kupna-sprzedaży (rachunku, faktury etc.). Warto się upewnić, czy na każdej znajduje się wyraźna pieczęć tłumacza przysięgłego.

Przed złożeniem wniosku do urzędu warto również zrobić kopię dokumentów.